Om oss

Vi er skapene av Ideathon - innovasjonsarrangement og idébank

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, og yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. SSNs oppgave er å gi «sine» studenter trygghet og skape trivsel i livet rundt studiene, gjennom å tilby studentboliger, helsetjenester, spisesteder, idrettssentre, bokhandler og barnehager.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det fjerde største universitetet i Norge, med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte spredt over åtte ulike studiesteder. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling av høy internasjonal kvalitet.

Rada Labs består av kreative personer som elsker å utvikle produkter, tjenester og konsepter av høy kvalitet. Med innovasjon i fokus utvikler selskapet egne merkevarer innenfor applikasjoner samt utvikler software og andre løsninger for kunder.

Ønsker du å bli Ideathon-sponsor?

Ta kontakt